cờ Việt Nam Cộng Hòa
Giáo sư VNCH lên án Việt Tân bịa “cờ vàng ba sọc đỏ có từ thời Thành Thái”
Nguyễn Anh - 2021-01-15 18:33:04
Nhân vụ nhóm người phản loạn gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ xâm nhập vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol trong vụ bạo loạn 6/1/2021. Lá cờ vàng ba...
Đọc nhiều