cờ Việt Nam Cộng Hòa

50 năm Úc vẫn lợi dụng người Việt để kiếm tiền

Công Luân - 2023-05-04 21:39:42
Chỉ hơn 2 tháng sau khi Việt Nam-Úc kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao thì Bưu chính Úc lại dội ngay vào mối quan hệ nồng cháy bằng một gáo nước...