cổ tức

Nhiều ngân hàng chia cổ tức ‘khủng’ bằng cổ phiếu

2021-03-24 20:36:23
Khác hẳn với bức tranh cổ tức ảm đạm của những năm trước, năm nay cổ đông của nhiều ngân hàng hưởng lợi kép khi giá cổ phiếu tăng và ngân hàng công bố...