Cổ phần

Đại gia hạ tầng Việt khước từ vốn đầu tư từ tập đoàn Trung Quốc

2020-09-16 11:05:19
Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Việt Nam dừng đàm phán về việc bán cổ phần cho tập đoàn lớn của Trung Quốc và cho biết sẽ tìm kiếm...