cờ đỏ sao vàng
Yêu nước, tự hào dân tộc, phủ quốc kỳ tại Euro có gì sai?
2021-07-03 16:46:28
“Trên dải đất ven bờ biển cả Dưới trời Đông Nam Á rạng màu xanh Một giống người nhỏ bé nhưng tinh anh? Đã xây đắp một sơn hà gấm vóc…” Đoạn thơ...
Đọc nhiều