cơ chế một cửa
Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2018-08-09 15:05:01
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên...
Bàn giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia
2018-04-12 17:09:46
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy...
Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2018-02-28 16:34:59
Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành...
Thủ tục tàu bay xuất, nhập cảnh qua Cơ chế một cửa quốc gia
2017-09-28 17:05:04
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông...
Thủ tướng: Người ngứa đầu lại chỉ được gãi… chân sẽ cho nhà nước điểm zero!
2017-08-29 10:00:42
Nói về việc xây dựng website Chính phủ với Doanh nghiệp, Chính phủ với người dân theo hướng thể hiện được sự đánh giá, cho điểm của các đối tượng được...
Nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN
2017-06-29 17:14:27
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN...
Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
2017-06-14 16:39:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một...
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, ASEAN giai đoạn 2016 – 2020
2016-11-15 18:07:53
Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh,...
Hơn 55.000 hồ sơ được thực hiện qua NSW
2016-04-11 11:57:54
Tổng cục Hải quan cho biết đến cuối tháng 3, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa, còn có 28 thủ tục hành chính của 8 bộ được thực hiện thông qua Cơ chế một...
Cơ chế một cửa: Rút ngắn tới 3/4 thời gian làm thủ tục, tiết kiệm gần 14 tỉ USD mỗi năm
2015-09-14 10:25:13
Rút ngắn tới 3/4 thời gian làm thủ tục thông quan, giảm chi phí nhiều tỉ đồng mỗi năm… đó là những lợi ích mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận...
Khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN
2015-08-27 16:00:05
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN. Theo đó, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Nghị định...
Mở rộng cơ chế một cửa quốc gia với 3 Bộ
2015-06-04 15:27:46
Lễ mở rộng cơ chế một cửa quốc gia này vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia...
Bộ Công Thương chính thức kết nối Cơ chế một cửa
2014-12-25 10:51:34
Sáng 25-12, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và một cửa quốc...
Đọc nhiều