cơ cấu nhân sự

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

2020-05-14 17:10:32
Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và...