CLMV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 3 ưu tiên hợp tác CLMV

2020-12-09 17:45:34
Các nhà lãnh đạo đã thông qua “Khung khổ phát triển CLMV”, tài liệu mang tính định hướng nhằm xây dựng khu vực CLMV thành trung tâm kinh doanh quốc tế và hướng...