clinton

Tranh cử tổng thống 2020: Bà Clinton còn 2 ngày để quyết định

2019-11-11 19:30:29
Thông tin ông Bloomberg tham gia có thể sẽ khiến bà Clinton quyết định tranh cử vào phút cuối, tùy thuộc đánh giá của bà về chiến trường chính trị khi có thêm...