chuyển nhượng

Kiểm điểm, xử lý cá nhân sai phạm trong chuyển nhượng ‘đất vàng’ ở TP.HCM

2020-05-13 10:05:16
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong quá trình chuyển nhượng...