chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Đắk Lắk

2019-01-16 16:05:09
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,06 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Hồ Thủy lợi Ea Tam tại...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 183,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Long An. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Long An. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 105,89 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 74,99 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 22,625 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Tây Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 264 ha đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án. Ảnh minh họaThủ tướng...
Bài chọn lọc