chuyển mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Đắk Lắk
2019-01-16 16:05:09
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,06 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Hồ Thủy lợi Ea Tam tại...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
2018-11-12 14:18:19
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
2018-11-12 14:18:19
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An
2018-10-01 16:29:24
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 86,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Chuyển mục đích sử dụng đất 2 tỉnh
2018-08-08 15:59:42
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hưng Yên. Ảnh...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Vĩnh Phúc
2018-07-24 15:02:56
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định chuyển mục đích sử dụng 183,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
2018-04-04 12:57:05
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Long An. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
2018-04-04 12:57:05
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Long An. Ảnh minh họaCụ thể, Thủ tướng Chính...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại Hải Phòng
2018-03-16 16:12:18
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 105,89 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh
2018-02-12 11:17:49
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 74,99 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng
2017-11-15 16:40:58
Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ
2017-11-15 16:35:21
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 22,625 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họaThủ tướng...
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Tây Ninh
2014-09-15 15:57:59
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Tây Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 264 ha đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án. Ảnh minh họaThủ tướng...
Đọc nhiều