Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu

4 tiếp viên vận chuyển ma tuý: Khó hiểu khi hải quan thông tin báo chí quá sớm

Anh Văn - 2023-03-23 16:40:22
Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu bày tỏ khó hiểu khi thông tin liên quan vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy được công khai cho báo chí khi mọi việc mới bắt...