chung cư cũ

TP.HCM đề xuất mới: Chỉ cần 50% cư dân đồng ý là tháo dỡ chung cư cũ

2021-01-11 14:59:31
TP.HCM đề xuất đối với các chung cư cũ cần tháo dỡ để xây dựng mới theo kế hoạch do nhà nước thực hiện chỉ cần 50% cư dân đồng ý thay vì phải toàn bộ...