Chủ tịch UBND

Chín Chủ tịch UBND tỉnh, thành vừa được bầu trong tuần qua

2020-12-15 06:14:59
HĐND 9 tỉnh, thành phố vừa bầu chủ tịch UBND gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Ninh Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Thanh Hóa. Ông...