Chủ tịch Louis Holdings

Hành trình ” tăng dựng đứng, rơi tự do” của hai cổ phiếu TGG, BII khiến Chủ tịch Louis Holdings và CEO Trí Việt bị bắt

2022-04-21 07:21:54
Nhìn lại cổ phiếu hệ sinh thái Louis Holdings cho thấy các cổ phiếu đều tăng dựng đứng giảm kiểu “rơi tự do” khốc liệt bậc nhất sàn chứng khoán. TGG tăng...