Chủ tịch HĐQT Louis Holdings

Chủ tịch Louis Holdings và con đường khởi nghiệp từ buôn gạo đến khẳng định không quan tâm đến cổ phiếu

2022-04-21 07:56:15
“Tôi đã hướng cho mình một con đường đi riêng không phải kiếm tiền từ việc mua bán cổ phiếu. Tôi đi theo con đường tôi đã chọn là xây dựng hệ sinh thái...