Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng Nguyễn Viết Dũng

Đánh nữ nhân viên sân golf, ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật

Hạ Băng - 2023-03-21 14:50:43
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng Nguyễn Viết Dũng – người đánh nhân viên sân golf – vừa bị kỷ luật. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất...