chu quyen quoc gia
Bộ trưởng Tô Lâm:  An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
2021-12-08 13:05:48
Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền...
Đọc nhiều