chủ nợ lớn của Mỹ

Thấy gì khi Việt Nam vẫn là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ?

Huy Hoàng - 2023-08-21 11:21:22
Trong bảng danh sách các chủ nợ nước ngoài của Mỹ năm 2023, Việt Nam tiếp tục là một trong các chủ nợ lớn của Mỹ với thứ hạng 35 và tài khoản 36,7 tỷ USD....