Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Chung tay phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp

2021-02-12 11:51:26
Kết quả triển khai Chính phủ điện tử thiết thực, hiệu quả thời gian qua chứng minh sự nỗ lực, chung tay của đội ngũ cán bộ, sự ủng hộ của người dân,...