chủ nghĩa cá nhân
Trước thềm ĐH XIII: Cảnh giác với chủ nghĩa cá nhân và lòng tham quyền lực
2020-12-09 09:23:09
Rất nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian vừa qua. Đây không phải do năng lực yếu kém, mà đấy là nạn chủ nghĩa cá nhân làm cho mắt vẫn có nhưng...
Đọc nhiều