Chu Hảo
Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn
2019-11-21 08:20:46
Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào...
Đấu tranh chống “bệnh công thần”, không để kẻ thù xúi giục, kích động
2019-10-21 16:33:56
Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã từng được V.I Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh...
Nhận diện hệ lụy từ chiến lược “diễn biến hòa bình”
2018-12-18 18:20:05
Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, bài nói hàm chứa nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản...
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói về việc kỷ luật ông Chu Hảo
2018-11-24 12:30:53
Cho rằng suy thoái về chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái về kinh tế, “phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước...
Dư luận đồng tình với mức kỷ luật nghiêm khắc dành cho ông Chu Hảo
2018-11-21 08:22:20
Dư luận cán bộ, đảng viên đồng tình với kết luận của UBKT Trung ương, cho rằng sai phạm của ông Chu Hảo đã rõ ràng, việc xử lý kỷ luật thể hiện đúng...
Cần tránh những nhận thức sai lệch từ việc kỷ luật ông Chu Hảo
2018-11-19 09:44:03
Những ngày qua, không gian mạng lan truyền những luồng tư tưởng khác nhau về việc UBKT Trung ương kết luận và thi hành kỷ luật ông Chu Hảo vì đã vi phạm rất...
Khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ KH – CN: Thanh lọc đảng viên yếu kém để phát triển Đảng
2018-11-16 15:54:51
Trong kì họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã chính thức bị thi hành kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đây là kết quả tất...
Một quyết định nghiêm minh, thấu lý, đạt tình, góp phần làm trong sạch Đảng
2018-11-16 11:00:42
Việc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chính thức thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo (Giám đốc-Tổng...
Vì sao ông Chu Hảo tuyên bố từ bỏ Đảng nhưng vẫn bị thi hành kỷ luật Đảng?
2018-11-16 09:42:24
Với góc nhìn của người làm công tác kiểm tra, kỷ luật đảng, ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương lý giải rõ các...
Một mình ông Chu Hảo không thể đại diện cho cả tầng lớp trí thức
2018-11-16 06:48:36
Tại Kỳ họp 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng Biên tập...
Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh và công bằng
2018-11-15 21:58:55
Chiều 15/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám...
Kỷ luật ông Chu Hảo bằng hình thức kỷ luật cao nhất
2018-11-15 16:18:48
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.Từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy...
Kỷ luật ông Chu Hảo bằng hình thức kỷ luật cao nhất
2018-11-15 16:18:48
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.Từ ngày 12 đến 14/11/2018, tại Hà Nội, Ủy...
Đọc nhiều