chống phá Việt Nam
Cảnh giác với luận điệu kích động “Dân quỳ lạy xin về, lãnh đạo đi lại thoải mái”
Bảo An - 2021-10-06 01:14:35
Vừa qua, BBC News tiếng Việt đăng tải bài viết có tiêu đề “Việt Nam: Dân quỳ lạy xin về quê, lãnh đạo đi lại thoải mái” với những nội dung xuyên tạc...
Đọc nhiều