Chống phá Đảng và Nhà nước

Tuyên truyền chống phá Nhà nước, bị cáo Lê Dũng ‘Vova’ lĩnh án 5 năm tù

2022-03-23 12:50:59
Tuyên truyền chống phá nhà nước, bị cáo Lê Dũng ‘Vova’ đã “dàn dựng, phát tán” 12 clip nội dung bịa đặt, chống Nhà nước.  Sáng 23/3, Lê Văn Dũng hay còn...