chống Nga

Thấy gì khi nhiều nước không còn ủng hộ tuyên bố chung chống Nga tại Liên Hợp Quốc?

Huy Hoàng - 2022-08-29 14:51:54
Ngày 24/8, tuyên bố chung chống Nga tại Liên Hợp Quốc, phản đối cuộc xung đột tại Ukraine chỉ được 58/193 quốc gia thành viên ủng hộ, tức chưa đến 1/3 thành...