chống bão

Chúng ta “nhận” được gì từ cơn bão Noru?

Công Luân - 2022-09-28 16:14:41
Cuối cùng thì người dân miền Trung ruột thịt và đồng bào cả nước cũng tạm thời thở phào khi bão Noru dần suy yếu. Tan hoang sau bão là điều không thể tránh...