Chính sách nổi bật
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1
2021-01-01 05:34:32
Thay đổi tuổi nghỉ hưu; được đốt pháo hoa không tiếng nổ; bỏ quy định ôtô dưới 9 chỗ phải lắp bình cứu hỏa… là chính sách có hiệu lực từ tháng 1. Thay...
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9
2020-09-01 07:16:25
Bỏ tên trạm thu giá đường Bộ, tăng mức phạt với người ngoại tình… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9. Có hiệu lực từ ngày 1/9, nghị...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8
2020-08-01 06:46:28
Xe kinh doanh vận tải phải đổi biển màu vàng; CSGT không được trưng dụng phương tiện… là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8. Theo thông tư của Bộ...
Đọc nhiều