chính sách mới

Đề xuất cơ chế, chính sách mới vượt trội cho TP Hồ Chí Minh

Bích Vân - 2023-05-18 18:30:21
Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh chậm lại đáng kể, chỉ đạt 0,7% trong quý I, thấp hơn nhiều mức tăng bình quân của cả nước. Trong bối cảnh được dự báo...
Thêm cơ quan có quyền cấp sổ đỏ; nộp ít nhất ba phần tư tài sản tham ô sẽ được miễn tử hình… là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2. Bỏ cấm...
Bán hàng hóa xách tay có thể bị phạt bao nhiêu? Bán xăng dầu thùng, can, chai sẽ bị phạt nặng hơn trước. Tin nhắn, cuộc gọi, email quảng cáo sai quy định, xử...
Từ tháng 4/2020, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, như doanh nghiệp trả lương không đúng hạn bị phạt đến 100 triệu, người đủ 15 tuổi...
Tháng cuối của năm 2019, hàng loạt chính sách mới tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Siết chặt việc sát hạch...
Bài chọn lọc