chính sách giảm nghèo
Thủ tướng đồng ý ban hành quy định chuẩn nghèo mới
2020-12-29 18:02:00
Chiều nay, 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế chính sách,...
Nhiệm vụ trái tim
2020-12-16 21:17:03
Một trong những quan điểm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ này là kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảm nghèo là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất
2020-12-11 14:29:01
Nhấn mạnh tầm nhìn 2045 vì “một Việt Nam không có đói nghèo”, Thủ tướng nêu rõ, giảm nghèo không chỉ bằng trí tuệ mà cả trái tim. Giảm nghèo là một nhiệm...
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo
2017-08-23 20:34:18
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2018. Ảnh minh họaMục tiêu của Kế hoạch là 100% các Bộ,...
Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a
2017-07-24 10:55:39
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Ảnh...
Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo
2017-01-06 18:35:29
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai...
Đầu tư 48.397 tỷ đồng để giảm nghèo tới 2020
2016-09-03 20:00:55
 Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí thực hiện là...
Tăng cường cho vay các chương trình giảm nghèo
2016-06-29 17:29:33
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường cho vay các chương trình về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay...
Bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
2015-09-10 15:55:14
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân...
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm
2015-09-09 17:30:19
Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát...
Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất
2015-07-21 17:05:16
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất,...
TP.HCM: Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập của hộ nghèo tăng 3,5 lần
2015-05-11 10:46:51
Theo đó, mục tiêu là giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới của Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 1%/năm;...
Khi Thủ tướng nhắc nhở về số liệu hộ nghèo
2015-05-08 19:31:46
“Số liệu hộ nghèo Thủ tướng còn phải nắm được cụ thể, lãnh đạo tỉnh không nhớ thì không được, cũng như trong một gia đình phải biết đứa con nào...
Đọc nhiều