chiêu trò lừa đảo

Lời mời gọi chết người từ Vạn An Phát

LS Lê - 2022-07-03 16:58:35
Dự án “ma” là những dự án không có thật, chỉ tồn tại trên giấy, chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào phê duyệt hay còn được hiểu là những dự án...