Chiến tranh tiền tệ

‘Chiến tranh tiền tệ’: Cuộc chiến được báo trước

2020-01-20 10:07:41
Trong tác phẩm “Chiến tranh tiền tệ” của Tống Hồng Bình ra mắt đúng cách đây 10 năm, ông cảnh báo Trung Quốc rồi cũng sẽ như Nhật Bản, trở thành mục tiêu...