Chiến tranh BGPB 1979

Quân đội Liên Xô đã ở đâu khi Trung Quốc tấn công Việt Nam 1979?

2022-02-17 16:11:51
Trước việc Trung Quốc tấn công Việt Nam, quân đội và nhân dân Xô Viết sẵn sàng sử dụng các giải pháp cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình...