chiến thuật vùng xám

Chuyên gia quân sự hiến kế đẩy lùi chiến thuật ‘vùng xám’ của Trung Quốc

Bảo Trâm - 2022-02-15 13:51:31
Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) đã có bài viết trích dẫn phân tích của 2 chuyên gia quân sự: Giáo sư Michael Heazle (thuộc trường Đại học Griffith) và...