chiến sĩ Gạc Ma

Gạc Ma, làm sao quên!

Bích Ngân - 2023-03-14 12:48:28
Quá khứ đã sang trang, “sự kiện 14-3” cũng lùi vào dĩ vãng, song lịch sử thì không thể không nhắc nhớ Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma – biểu tượng của tinh thần...