chiến lược xoay trục

Dè chừng Trung Quốc, Đức lặng lẽ ‘xoay trục’

2020-11-15 15:36:24
Chính phủ Đức lặng lẽ xoay trục khi chứng kiến Trung Quốc tìm cách giành ảnh hưởng về chính trị và kinh tế tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Đức từng coi Nhật...