chiến lược

Mỹ công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới

Bảo Trâm - 2022-02-12 10:49:24
Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới nhấn mạnh Mỹ sẽ không một mình đối phó ảnh hưởng và tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tổng thống...