chiến dịch quyên góp

Cứu cái gì ở Thiền Am?

Phạm Khoa - 2022-07-31 15:00:17
Sau phiên tòa diễn ra ngày 21/7, một số đối tượng hải ngoại đã tổ chức cái gọi là “chiến dịch quyên góp” vận động để “cứu” người của Thiền am...