chiến đấu cơ trung quốc

Chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục ‘diễu võ giương oai’ ở Biển Đông

2021-12-08 08:09:53
Cộng đồng quốc tế phải lên tiếng chỉ trích liên quan các hoạt động của Trung Quốc khi gần đây Bắc Kinh liên tục điều động lực lượng không quân “diễu...