chiến binh

Hơn 100 con ngựa Mông Cổ được cảnh sát cơ động thuần dưỡng

2020-01-22 15:49:57
105 con ngựa có nguồn gốc từ Mông Cổ được Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp nhận và giới thiệu Thủ tướng trong ngày 21/1. Cảnh sát cưỡi ngựa diễu hành,...