chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook

Chiếm quyền sử dụng hàng trăm tài khoản mạng xã hội, lừa gần 2 tỷ đồng

Hạ Băng - 2023-03-09 18:16:57
Các đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người khác, sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do đối tượng cung...