chỉ số hạnh phúc
Tỉnh đầu tiên đưa ‘chỉ số hạnh phúc’ vào nghị quyết Đại hội Đảng
2020-09-22 09:58:24
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc, hướng tới nâng cao xây dựng...
Đọc nhiều