chi phí sinh hoạt

Anh, Pháp… tê liệt trên diện rộng

Tuệ Ngô - 2022-11-15 10:49:56
Công nhân và người lao động ở Châu Âu đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi thiếu khí đốt, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng. Hàng loạt vụ đình công đã diễn...