chi phí sinh hoạt

Hàng triệu gia đình Anh lâm vào “bế tắc”

Bảo Trâm - 2023-11-16 13:57:28
Khoảng 2 triệu hộ gia đình Anh bị buộc phải rút phích cắm tủ lạnh hoặc tủ đông vì không còn tiền để mua thực phẩm tươi do chi phí sinh hoạt tăng cao. Tờ...