chi phí

Đừng bày thêm chi phí cho doanh nghiệp

2020-09-16 09:12:28
Việc đưa thêm nhiều quy định về nhãn hàng hóa có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp lại gây khó cho quản lý. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị...