Chỉ huy trưởng
Ông Dương Văn Trang được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum
2021-07-01 19:13:16
Ông Dương Văn Trang, bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, vừa được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Ông Dương Văn Trang – chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum – Ảnh:...
Đọc nhiều