chết bất thường

Cá lại chết hàng loạt trên sông Mã, hơn 14 tấn chỉ trong ngày 14-4

2021-04-15 06:25:13
Sau huyện Bá Thước, đến cuối giờ chiều 14-4, cá nuôi lồng trên sông Mã đoạn qua hai xã Cẩm Thành và Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa lại chết...