chém nhau

20 người dùng dao, kiếm hỗn chiến: 1 người chết, 1 người tiên lượng xấu

2021-10-21 07:53:22
Nhóm thuộc Công ty bảo vệ Trung Thành ẩu đả với nhóm của Công ty Thành Công khiến một người bị chém chết, một người tiên lượng xấu và rất nhiều người...