CHDCND Triều Tiên

Triều Tiên bị nghi đánh cắp tiền ảo để… phát triển hạt nhân

Nguyên Khánh - 2022-02-06 21:20:35
Triều Tiên được cho là đã sử dụng 50 triệu USD tiền ảo lấy được qua các cuộc tấn công mạng để phát triển vũ khí hạt nhân. “Triều Tiên tiếp tục tìm...