chạy 20 tỷ đồng

Hé lộ đầu mối môi giới hối lộ vụ “chạy” điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi

2022-03-20 09:18:18
Đào Ngọc Cảnh được xem là ‘đầu dây mối nhợ’, người môi giới trong vụ giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng ‘chạy’ điều động đại tá Đinh Văn Nơi. Cơ...