Châu Văn Khảm
Tổ chức khủng bố Việt Tân lại “bẻ lái” vụ án Châu Văn Khảm
2020-06-22 11:09:30
Mặc dù thông tin đã rõ ràng, khách quan, minh bạch nhưng vụ án Châu Văn Khảm vẫn là tiêu điểm để tổ chức khủng bố Việt Tân tuyên truyền, xuyên tạc nhằm...
Đọc nhiều