Châu Văn Khảm

Châu Văn Khảm và cái vỏ bọc vụng về cho một kẻ khủng bố cộm cán

An Diễm - 2022-04-20 16:08:12
Ba năm nay, cứ đều đặn vào mỗi dịp đầu năm là tổ chức khủng bố Việt Tân cùng các đối tượng chống phá Việt Nam ở hải ngoại lại lu loa đòi trả tự...