chất nổ

Công an TP.HCM vây ráp băng ma túy thủ súng và chất nổ

2020-05-12 06:23:20
Kiếm sống bằng nghề buôn ma túy, các đối tượng biết hậu quả khi bị tóm nên luôn thủ súng ngắn và chất nổ tự chế bên người để sống chết khi bị vây...