chất lượng thi công

Về con đường tránh 575 tỷ đồng nhưng chi chít vết vá

2022-03-20 12:24:08
Dù đang trong thời gian bảo hành, tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp. Nhà thầu khắc phục không theo hồ...